موبایل

غفوری باید از استقلال اخراج می‌شد/ داور تنش بازی را بیشتر کرد


نوذر رودنیل در گفت‌وگو با فارس،‌در مورد نحوه قضاوت بیژن حیدری در بازی استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان گفت: یک توصیه به داوران این است که وقتی درگیری و زد و خورد در بازی زیاد است داور باید آوانتاژ بیش از اندازه ندهد و بازی را کنترل کند اما بیژن حیدری در این مسابقه پرتنش با آوانتاژهای زیادی که داد خودش تنش این بازی پربرخورد را بیشتر کرد.

وی با اشاره به ضربه ووریا غفوری به بازیکن ذوب‌اهن گفت: غفوری به خاطر آن ضربه باید از میدان اخراج می‌شد و کارت قرمز می‌گرفت زیار بازیکن ذوب‌آهن فکش شکست اما داور به او کارت قرمز نشان نداد.

این کارشناس داوری با اشاره به آوانتاژهای زیاد حیدری گفت: اگرچه آوانتاژ باعث می‌شود فوتبال زیباتر شود اما دشمن پنهانی هم برای داور هست. در چنین بازی پربرخوردی حیدری نباید مدام آوانتاژ می‌داد ضمن اینکه اعلام سه دقیقه وقت اضافه کم بود و داور باید 5 دقیقه برای نیمه دوم وقت اضافه می‌گرفت.