موبایل

وزیر کار: نیرو‌های متخصص و ماهر به خارج اعزام می‌شوندوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اعزام نیرو‌های متخصص و ماهر به خارج از کشور برای اشتغال در دستور کار است گفت: بیش از ۱۸ میلیون ایرانی در سامانه اشتغال ایرانیان ثبت‌نام شدند.