موبایل

آمریکا: ۳ کشور بزرگ نفتی می‌توانند کاهش صادرات نفت ایران را جبران کنندوزیر انرژی آمریکا در دیدار روز جمعه خود از مسکو ادعا کرد که سه کشور آمریکا، عربستان سعودی و روسیه می توانند با افزایش میزان تولید نفت، کاهش صادرات نفت ایران را در عرصه جهانی جبران کنند.