موبایل

اعلام اسامی شرکت های متهم در واردات موبایل ؛ مشخصات ۱۲ متهم


مطلب اعلام اسامی شرکت های متهم در واردات موبایل ؛ مشخصات ۱۲ متهم برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/

اسامی شرکت های متهم در واردات موبایل مشخص شدند. در سومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمین، مشخصات ۱۲ متهم این پرونده نیز اعلام شدند. به گزارش زر موبایل، شرکت های متهم در واردات موبایل مشخص شدند. صبح امروز نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به پرونده جرائم اقتصادی اخیر که به واردکنندگان موبایل اختصاص داشت ۱۲…

مطلب اعلام اسامی شرکت های متهم در واردات موبایل ؛ مشخصات ۱۲ متهم برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/