موبایل

دادگاه بقایی بدون حضور متهم برگزار شد


مهران عبدالله پور در گفت وگو با ایرنا، افزود: امروز برای دفاع از موکلم در برابر اتهامات وارده به شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت رفتم و جلسه دادگاه هم تشکیل شد.

وی با بیان اینکه پرونده با دو عنوان اتهامی توهین به مسئولان و نشر اکاذیب تشکیل شده است، اضافه کرد: هر دو عنوان اتهامی به سخنان بقایی به زمان بازگشت او به اوین پس از اتمام مرخصی درمانی برمی گردد که گفته بود مردم نمی دانند در زندان ها چه نیوز است (نشر اکاذیب) و اینکه به رئیس قوه قضاییه نسبت ظالم بودن داد (توهین به مسئولان).

وکیل بقایی تصریح کرد: جلسه رسیدگی پایان یافت و قاضی اعلام کرد در موعد مقرر رای را صادر خواهد کرد.

عبدالله پور درباره حاضر نشدن بقایی در جلسه دادگاه امروزش گفت: موکلم در نامه ای اعلام کرد که دادگاه فرمایشی است و در دادگاه فرمایشی حاضر نمی شود.

حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم سال قبل هم در پنج جلسه به اتهام مالی و اختلاس محاکمه و به 15 سال حبس محکوم شد و با تایید رای دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور، اسفند ماه سال گذشته برای تحمل کیفر به زندان اوین انتقال داده شد.