موبایل

دوربین پنج گانه در گوشی مرموزی از نوکیا خودنمایی کرد


مطلب دوربین پنج گانه در گوشی مرموزی از نوکیا خودنمایی کرد برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/

تصویر یک گوشی جدید و البته مرموزی از نوکیا در فضای آنلاین دیده شد. این تصویر تنها قسمتی از پنل پشتی این دستگاه را نشان می‌دهد، اما موضوعی که بسیار جلب توجه می‌کند دوربین پنج گانه ای است که در قسمت پشت این گوشی دیده می‌شود. تصویر منتشر شده از این گوشی که آن را…

مطلب دوربین پنج گانه در گوشی مرموزی از نوکیا خودنمایی کرد برای اولین بار در وب سایت زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – زر موبایل – اخبار روز تکنولوژی – – https://zarmobile.ir/