موبایل

لاوروف: چگونه می‌توان ایران را در مرزهایش محدود کردوزیر خارجه روسیه می‌گوید رویکرد آمریکا در قبال ایران و تلاش برای محدود کردن فرهنگی قدیمی مانند ایران در مرزهای خود، غیرحرفه‌ای و غیرواقع‌گرایانه است.