موبایل

نجات ۴ نفر از آتش در رستوران + تصاویر


ابراهیم نادرپور؛ افسر آماده منطقه یک عملیات درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتش‌سوزی در طبقه همکف یک رستوران که دارای دو طبقه منفی رخ داده بود و هر لحظه احتمال سرایت آتش به ساختمانهای مجاور این رستوران وجود داشت.

وی افزود: نیروهای عملیات بی‌درنگ به دو گروه تقسیم شدند که گروه نخست با استفاده از چندین لوله آبرسانی و تجهیزات ویژه، خود را به کانون آتش‌سوزی رساندند و توانستند آتش را مهار و کاملاً خاموش کنند و از سرایت آن به مغازه‌ها و واحدهای تجاری اطراف جلوگیری کردند.

نادرپور خاطرنشان کرد: گروه دوم از آتش‌نشانان مشغول جست‌وجوی محبوسان احتمالی شدند، سه زن و یک مرد را از محل حادثه خارج کرده و به محل ایمن منتقل کردند.

وی افزود: آتش‌نشانان در حین عملیات، چندین سیلندر گاز مایع را که یکی از آنها شعله‌ور شده بود، به سرعت از محل خارج کردند.

بنابر اعلام پایگاه نیوزی 125؛ نیروهای عملیات پس از تخلیه دود ناشی از آتش‌سوزی و ارائه تذکرات ایمنی به ماموریت خود پایان دادند.