موبایل

وزارت امور خارجه: دامان وزارت خارجه از افکار افراد موهن به اهل بیت مبری استروابط عمومی وزارت امور خارجه اعلام کرد: دامان وزارت امور خارجه از لوث افکار و افراد موهن به اهل بیت (ع) به طور کامل مبری است و مدعیان و بازنشر کنندگان این حرکت سخیف عذر خواهی و توبه کنند.