موبایل

افزایش 51 درصدی ورود گردشگر به ایران/ بازگشت سردیس سرباز هخامنشی از آمریکارئیس سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه در 6 ماه گذشته شاهد افزایش 51 درصدی ورود گردشگر به کشور هستیم، گفت: صنعت گردشگری نقش اساسی در ارزآوری دارد و یک رقم بی‌سابقه به حساب می‌آید.