موبایل

تجار چینی با هدف سرمایه گذاری به ایران می‌آیند


 به گزارش زر موبایل، «حسین خلیفی»، مدیر اجرایی چهارمین نمایشگاه چین در ایران گفت: استان جی جیانگ چین که نزدیک شانگهای است که روابط خوبی با ایران داشته و یکی ازشرکای تجاری ایران است و هر ساله با هدف اینکه شرکای تجاری خود را پیدا کنند به ایران می آیند.

وی گفت: این شرکتها صرفا جهت فروش در این نمایشگاه حاضر نشدند و هدف انتقال تکنولوژی و پیداکردن شرکایی برای تاسیس کارخانه در ایران رادارند.

خلیفی افزود: این چهارمین نمایشگاه مشترک با چین است که به مدت 4 روز دایر خواهد بود.

در ادامه «علی دهقانی» رایزن بازرگانی ایران درشانگهای چین عنوان کرد: یکی ازبزرگترین شرکای تجاری در شرق چین، استان جی جیانگ چین است که نمایشگاه ها در توسعه روابط تجاری نقش ویژه ای دارند.

رایزن بازرگانی ایران درشانگهای چین تصریح کرد: استان جی جییانگ از استان هایی است که همیشه سابقه همکاری خوبی با ایران داشته و اولین خط ریلی مستقیم بین چین و ایران را ایجاد کرده و تجار بسیاری از ایران در آنجا حضور دارند.