موبایل

خانه و موزه «گوته» در آلمانگروه عکس زر موبایل،   3970725046

“یوهان ولفگانگ فون گوته” نویسنده آلمانی که در کنار شخصیت نویسندگی، یک شخصیت فیلسوف، هنرمند و سیاستمدار هم نیز شناخته شده است. خانه گوته بنایی است که در سال ۱۶۰۰ میلادی ساخته شده است. این خانه یک بار در سال‌های ۱۸۰۰ و سپس به دلیل بمباران فرانکفورت در جنگ جهانی دوم بازسازی شد و بعد به همراه موزه گوته که در مجاورت آن قرار دارد، از سال ۱۹۵۴ به یک مکان عمومی تبدیل گشت./ منبع: ایسنا