موبایل

معاون فرهنگی قوه قضاییه: حضور بانوان در ورزشگاه‌ها ذاتاً منع شرعی نداردمعاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه حضور بانوان در ورزشگاه ها شرعاً منع ذاتی ندارد، گفت: حضور در ورزشگاه و تماشای ورزش، برای زنان و مردان فی نفسه هیچ اشکالی ندارد.