موبایل

واشنگتن: از سفیر عربستان درباره «خاشقچی» توضیح خواسته‌ایمسخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه سفیر عربستان راهی ریاض شده، گفت واشنگتن از او خواسته پس از بازگشت درباره وضعیت «جمال خاشقچی» توضیح دهد.