موبایل

آتش سوزی در شمال کالیفرنیاگروه عکس زر موبایل،   3970818093

درپی بروز آتش سوزی در مناطق جنگلی شمالی کالیفرنیا هزاران نفر از ساکنان این مناطق به دلیل وحشت از گسترش شعله های آتش ناگزیر شدند منازل خود را ترک کنند./ عکس: مهر