موبایل

اذعان بی‌بی‌سی فارسی به شکست پروژه تحریم ایرانگروه ویدئو زر موبایل،   3970817011

کارشناس بی‌بی‌سی فارسی با اذعان به شکست پروژه تحریم آمریکا علیه ایران گفت: آمریکا تلاش کرد فروش نفت ایران را به صفر برساند اما نتوانست.