تصاویری از سلطان سکه و همدستانشگروه عکس زر موبایل،   3970823038

وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه و همدستش محمد اسماعیل قاسمی سحرگاه امروز به دار آویخته شدند. وی به همراه دوازده نفر دیگر از اعضای باندش در دادگاه انقلاب محاکمه و سپس به اعدام محکوم شد.