موبایل

سرانه پستی هر ایرانی چند مرسوله است؟عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: به‌طور میانگین سرانه مرسوله در جهان ۵۰ است و ما در بین کشورهای منطقه بعد از ترکیه با آمار ۸ یا ۹ مرسوله در سال برای هر نفر در جایگاه دوم قرار داریم.