موبایل

ترامپ: هیچ مورد قابل استیضاحی وجود ندارد/ هیچ مدرکی از تبانی نیستترامپ درباره پرونده تبانی ادعائی تیم انتخاباتی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در این کشور اعلام کرد: هیچ مورد قابل استیضاحی وجود ندارد؛چراکه هیچ مدرکی از تبانی در دست نیست.