موبایل

جدیدترین جزئیات از مذاکرات حل بحران یمن در سوئد


به گزارش تسنیم ، “عبدالملک الحجر” عضو هیئت ملی یمن در مذاکرات سوئد به شبکه نیوزی الجزیره گفت که ما در دو موضوع اسرا و فرودگاه صنعا پیشرفت‌هایی کسب کردیم.

وی افزود: ما پیشنهاد توقف درگیری در همه جبهه‌های تعز را مطرح کردیم اما طرف مقابل آن را رد کرد.

از سوی دیگر رئیس کمیته اسرا در هیئت ملی یمن گفت که اجرای توافق تبادل اسرا و زندانیان دو ماه طول خواهد کشید.

پیش از این تیم اعزامی دولت عبدربه منصور به مذاکرات برای حل و فصل بحران یمن در سوئد پیشنهاد داده بود که فرودگاه بین المللی صنعا به فرودگاهی داخلی تبدیل شود.

این تیم پیشنهاد داده است که فرودگاه صنعا به شرط بازرسی هواپیماهای (ورودی یا خروجی از این فرودگاه) در فرودگاه عدن یا سیئون بازگشایی شود.

“مارتین گریفیث” نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز پنجشنبه در نشستی نیوزی از آغاز رایزنی‌های حل بحران یمن در پایتخت سوئد نیوز داد.