موبایل

رای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال اعلام شد


به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز دوشنبه 1397/10/24 با تشکیل جلسات متوالی جهت پیگیری شکایات و اعتراضات با صدور آرای لازم به کار خود پایان داد. آرای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در تاریخ 24/10/1397 به شرح زیر می باشد:

1-با امعان نظر به رفتار خارج از نزاکت و دور از انتظار برخی از تماشاگران تیم پیام خراسان که جو مسابقه را تحت تاثیر قرار داده بود و با عنایت به اعتراض بازیکنان به تصمیم داور مسابقه که در امتیاز 10-8 به نفع تیم پیام خراسان اتفاق افتاد و بنابر تشخیص ناظر مسابقه شرایط عادی برای ادامه مسابقه وجود نداشته و مسابقه متوقف گردیده است و نظر به اینکه با گذشت زمان و پس از وقفه به وجود آمده ناظر مسابقه دو تیم را برای اتمام مسابقه نیمه تمام فراخوانده است که تیم خاتم اردکان با استناد به اینکه بچه ها دوش گرفته­اند از ادامه مسابقه و حضور در زمین امتناع ورزیده­اند و این درحالی است که اظهارات نمایندگان تیم خاتم اردکان که ادعا کردند ناظر مسابقه گفته بروید و فدراسیون تصمیم می­گیرد از سوی ناظر و داوران مورد انکار واقع گردید و حتی این نکته که از سوی ناظر بیان گردید که بر فرض آنکه گفته باشم بروید حالا می­گویم برگردید مورد تائید نمایندگان تیم خاتم اردکان قرار گرفته است. بنابراین با لحاظ جمیع جهات و باتوجه به اظهارات حاضرین و گزارش ناظر با استناد به ماده 1-4-6 قوانین رسمی والیبال نتیجه مسابقه به لحاظ امتناع تیم خاتم اردکان از حضور برای ادامه مسابقه سه برصفر به نفع تیم پیام خراسان اعلام گردید. در خصوص رفتار غیرورزشی و توهین آمیز برخی تماشاگران تیم پیام خراسان و هتک حرمت برخی بازیکنان تیم خاتم اردکان از سوی آنها و عدم کنترل تماشاگران از سوی باشگاه پیام خراسان با استناد به ماده 3 و ماده1-4 آئین­نامه انضباطی فدراسیون والیبال تیم پیام خراسان به یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگر در بازی خانگی و پرداخت یکصدمیلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید. درخصوص سرگروه تشویق کنندگان تیم پیام خراسان که با ترغیب تماشاگران و به کار بردن زر موبایلاظ ناشایست موجب برهم زدن فضای سالن مسابقه گردیده است نامبرده تا پایان فصل لیگ برتر سال 97 از حضور در سالن مسابقه والیبال محروم گردید.

2-در خصوص تیم شهروند اراک به لحاظ برخورد ناشایست تماشاگران این تیم یک جلسه از حضور تماشاگران در بازی خانگی و 3 نفر از سرگروه های مشوقین تا پایان دور برگشت لیگ برتر از حضور در سالن مسابقه محروم گردیدند.

3- آقای سعید مصطفی وند به لحاظ توهین به داور مسابقه شهروند اراک و پیام خراسان و با عنایت به سابقه قبلی مبنی بر یک جلسه محرومیت تعلیقی، به 2 جلسه محرومیت قطعی و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید.

4- آقای پویا عزیزی عضو کادر فنی منتسب به تیم سایپا به لحاظ توهین و به کار بردن زر موبایلاظ خارج از شان به داور دیدار خاتم اردکان و سایپا تهران به 2 جلسه محرومیت قطعی از حضور در سالن مسابقات محروم گردید.

5- در خصوص اعتراض تیم مقاومت تهران در مورد بازیکن تیم افق قم آقای احسان محمدی که مطابق حکم کمیته انضباطی 2 جلسه از حضور در مسابقات محروم بوده است، پس از یک جلسه در تاریخ 13/10/1397 مقابل تیم مقاومت در لیست 14 نفره قرار گرفته است مطابق مقررات آیین نامه سازمان لیگ و بین المللی بازیکن غیر مجاز شمرده شده و نتیجه دیدار 3 بر صفر به سود مقاومت تهران اعلام گردید.